zestaw kolędowy kryształowy, zestaw kolędowy ZKK,komplet kolędowy, krzyż kryształowy, świeczniki kryształowe,   zestaw kolędowy kryształowy, zestaw kolędowy ZKK2,komplet kolędowy, krzyż kryształowy, świeczniki kryształowe,   zestaw kolędowy kryształowy, zestaw kolędowy ZKK2,komplet kolędowy, krzyż kryształowy, świeczniki kryształowe,

Wizyta duszpasterska popularnie zwana kolędą jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. Ponadto, Jezus Chrystus polecał apostołom: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim." (Łk 10,5-6). Uczył ich też: "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto przyjmuje Mnie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał" (Mt 10,40)

Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny. Jest okazją do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się. Podkreśleniem wyjątkowości tej wizyty są szczególne przygotowania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło.

Nastał czas wizyt duszpasterskich po rodzinach parafii. W tym roku ze względu na zagrożenie Covidowe przebiegają w różny sposób, w wielu parafiach są odwołane, ale w wielu również odbędą się w tradycyjnej formie. Wychodząc ku potrzebom państwa przedstawiamy naszą ofertę kolędową :)      

Więcej można zobaczyć w zakładce Kolęda:

https://www.ksiegarniawejherowo.pl/koleda/koleda

https://www.ksiegarniawejherowo.pl/koleda/zestawy-tradycyjne

https://www.ksiegarniawejherowo.pl/koleda/zestawy-nowoczesne

https://www.ksiegarniawejherowo.pl/koleda/zestawy-drewniane

 

Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową! Zapraszamy