Drogę krzyżową z Wenantym Katarzyńcem posiadamy już w sprzedaży!

Wenanty Katarzyniec,droga krzyżowa, męka Pańska,Wielki post

DROGA KRZYŻOWA I MĘKA PANA JEZUSA Z WENANTYM KATARZYŃCEM. 

WEJDŹ W GŁĄB DUSZY SWOJEJ!

Nieznane teksty rekolekcji pasyjnych polskiego Szarbela opublikowane po raz pierwszy. Sługa Boży Wenanty, który swoją duchowość oparł m.in. na małej książeczce Tomasza a Kempisa "O naśladowaniu Chrystusa" od samego początku życia zakonnego trwał na medytacji męki pańskiej, zanurzał się w kontemplacji i rozważaniu modlitewnym krzyża Pańskiego. Drogę krzyżową sprawował nie tylko z ludźmi w czasie Wielkiego postu lecz także prywatnie, w pustym kościele. Teksty rozważań męki Pańskiej są nasiąknięte miłością do Chrystusa, współczuciem, które wyrasta ze świadomości ogromu męki, którą podjął Jezus dla każdego z nas z osobna.

"... Rzuć się do stóp Chrystusa. Postaw sobie przed oczy to niezliczone mnóstwo dusz przez grzech wrzuconych do piekła. Złóż dzięki Panu twemu, że cię zachował od nieszczęśliwej wieczności i że ścigał cię Swoją miłością i miłosierdziem. Przyrzeknij Mu odtąd wierną służbę. (...) Dopóki jesteś w łasce Bożej, dopóty jesteś wolny, bo "gdzie Duch Pański, tam wolność". Wolność najsłodsza, najzaszczytniejsza, wolność, której żadna potęga na świecie wydrzeć ci nie zdoła, bo ją nabył dla ciebie Jezus Chrystus..." 

(fragment rekolekcji Wenantego Katarzyńca)

Niesamowite, poruszające dogłębnie aż do bólu duszy i przeszywające wskroś, rozważania drogi krzyżowej i męki Pana naszego Jezusa Chrystusa za jedyne 19,90 dostępne już w sprzedaży w Księgarni św.Heleny.