Wizyta duszpasterska popularnie zwana kolędą jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. Ponadto, Jezus Chrystus polecał apostołom: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim." (Łk 10,5-6). Uczył ich też: "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto przyjmuje Mnie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał" (Mt 10,40)

Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny. Jest okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się. Podkreśleniem wyjątkowości tej wizyty są szczególne przygotowania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło. (Rytuał domowy)

Wychodząc na przeciw państwa potrzebom, oferujemy szeroki wybór zestawów kolędowych zarówno metalowych, jak i drewnianych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: https://ksiegarniaswheleny.pl/