Chrześcijański rok liturgiczny jest okresową celebracją misterium Chrystusa, tego misterium, które w sposób uporządkowany aktualizuje się w nas poprzez celebracje liturgiczne. Rok liturgiczny nie jest ideą, lecz osobą. Tą osobą jest Jezus Chrystus i Jego Misterium zaktualizowane w czasie, które Kościół "dziś" celebruje sakramentalnie. Innymi słowy jest to roczny cykl misteriów Chrystusa i cykl "świąt świętych", którzy są konkretną realizacją tych misteriów w życiu Kościoła. 

Rok liturgiczny = umiejscowienie w czasie Kościoła tej rzeczywistości zbawczej, którą jest życie, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.

Nasze uczestnictwo w czynnościach liturgicznych, nasze życie liturgiczne, sama liturgia jest najczęściej powiązane z przebiegiem roku liturgicznego. Rok liturgiczny dzieli się na poszczególne okresy: okres Adwentu, okres Bożego Narodzenia, okres zwykły, okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalne, okres Zmartwychwstania pańskiego i okres zwykły.

ADWENT - rozpoczyna się w I niedzielę adwentową, która przypada na przełomie listopada i grudnia, a trwa do 24 grudnia do Bożego Narodzenia.

BOŻE NARODZENIE - rozpoczyna się 24 grudnia i trwa do Środy Popielcowej.

WIELKI POST - rozpoczyna się w środę Popielcową i trwa do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie.

TRIDUUM PASCHALNE - rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej i trwa do Niedzieli Zmartwychwstania.

WIELKANOC - rozpoczyna się od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i trwa do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 OKRES ZWYKŁY - I część trwa od poniedziałku po Niedzieli Chrztu Pańskiego do wtorku przed Środa Popielcową włącznie.

II część trwa od poniedziałku po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego do soboty przed I Niedzielą Adwentu włącznie.

 

Wkrótce pojawi się tu galeria naszej oferty na poszczególne okresy liturgiczne roku. Zapraszamy do ponownych odwiedzin!