Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół, stając się uczestnikami jego posłania. ( KKK 1213 )

Sakrament ten nazywa się chrztem za względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizerin) oznacza: zanurzyć, pogrążyć. Sakrament ten także nazwany jest "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym", ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może wejść do Królestwa Bożego". Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym, otrzymując prawo do udziału w Królestwie Niebieskim w wieczności.

(Rytuał domowy)

Chrzest,Świeca,sakrament św