Właściwą nazwą dla popularnej "Pierwszej Komunii Świętej" jest "pierwszy pełny udział w Eucharystii". Sakrament Eucharystii jest najpełniejszym objawieniem miłości Boga do człowieka. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus stał się nie tylko jedyną drogą, prawdą, ale i życiem, które udziela się wiernym poprzez udział w darze Eucharystii. Miłość miłosierna Trójjedynego przekracza granice czasu i miejsca, aby w tajemnicy konsekrowanego Ciała i Krwi Pańskiej znaleźć miejsce w sercu i duszy wierzącego chrześcijanina.

(Rytuał domowy)

Ciało i Krew Pana Jezusa, Komunia Święta