Sakrament małżeństwa ustanowiony przez Chrystusa stanowi przymierze między kobietą a mężczyzną, które zostało wpisane w ekonomię zbawienia już od samego początku. Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie, "dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2,24). 

 KKK 1601-1605

ślub,małżeństwo,obrączki,sakrament